Faiz ve Ücretler


Kapat
Faiz ve Ücretler

29138 sayılı yönetmelik gereği, 03.10.2014 tarihinden itibaren değişen ücret kalemleri ile ücret değişikliklerine ilişkin vazgeçme hakkınızla ilgili detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.

23 Ocak 2015 tarihinden itibaren geçerli olacak olan yıllık üyelik ücret değişiklikleri ve söz konusu ücret artışına ilişkin vazgeçme hakkınızla ilgili detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.

7 Mart 2016 tarihinden itibaren geçerli olacak olan yıllık üyelik ücret değişiklikleri ve söz konusu ücret artışına ilişkin vazgeçme hakkınızla ilgili detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.

17 Şubat 2017 tarihinden itibaren geçerli olacak olan yıllık üyelik ücret değişiklikleri ve söz konusu ücret artışına ilişkin vazgeçme hakkınızla ilgili detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.

11 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olacak olan yıllık üyelik ücret değişiklikleri ve söz konusu ücret artışına ilişkin vazgeçme hakkınızla ilgili detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.

19 Mart 2018 tarihinden itibaren geçerli olacak ücret kalemleri ile ücret değişikliklerine ilişkin vazgeçme hakkınızla ilgili detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.

7 Eylül 2018 tarihinden itibaren geçerli olacak ücret kalemleri ile ücret değişikliklerine ilişkin vazgeçme hakkınızla ilgili detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.

02 Ağustos 2018 tarihinden itibaren geçerli olacak faiz kalemleri ile faiz değişikliklerine ilişkin vazgeçme hakkınızla ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

18 Ekim 2018 tarihinden itibaren geçerli olacak faiz kalemleri ile faiz değişikliklerine ilişkin vazgeçme hakkınızla ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

19 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak olan yıllık üyelik ücret değişiklikleri ve söz konusu ücret artışına ilişkin vazgeçme hakkınızla ilgili detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.

Faizler

Alışveriş Faizi

Dönem borcunuzun tamamını, son ödeme tarihine kadar ödemeniz halinde alışverişlerinizden (taksitli işlemler dahil) kaynaklanan borcunuza faiz işletilmemektedir. Son ödeme tarihine kadar dönem borcunun tamamının ödenmemesi halinde ise (asgari tutarın ödenmesi zorunludur) kalan borcunuza hesap kesim tarihinden itibaren günlük bakiyeniz üzerinden faiz hesaplanır. Kredi kartınıza tahsis edilen limiti aşmanız durumunda, aynı gün, aşılan tutara alışveriş faiz oranı üzerinden faiz hesaplanmaya başlar. Toplam borç bakiyesi tahsis edilen limite düşene kadar faiz işlemeye devam eder. adios Premium kart için uygulanan alışveriş faiz oranı %2,25'dir.

KKDF ve BSMV dahil değildir.

Nakit Çekim Faiz Oranı

Nakit çekim işlemlerinde, aynı gün faiz işlemeye başlamakta ve Hesap Özeti'nizde, hesap kesim tarihine kadar oluşan faiz yer almaktadır. Bir sonraki hesap kesim tarihi ile ödeme yaptığınız tarih arasındaki faiz, Hesap Özeti'nizde yer alır. (Aynı uygulama nakit çekme hükmünde sayılan (casino, vs) işlemler için de geçerlidir.) adios Premium kart için uygulanan nakit çekim faiz oranı %2,25'dir.

KKDF ve BSMV dahil değildir.

Taksitli Nakit Avans Faiz Oranı

Taksitli Nakit Avans faiz oranı ve taksit sayısı ile borçlanılan tutar üzerinden hesaplanan toplam faiz tutarı anapara üzerine eklenecek ve bu toplam tutar üzerinden eşit taksitlere bölünecektir. Taksitler her ay dönem borcuna eklenecektir. Aylık geri ödeme taksit tutarının asgari ödeme oranına göre belirlenen miktarı, asgari tutarın içerisinde yer almaktadır. Kredi kartı dönem borcunun tamamı ödendiğinde taksit tutarının tamamı da ödenmiş olacaktır. Ancak, kredi kartı son ödeme tarihinde ödeme yapılmadığı veya taksit tutarından az ödeme yapıldığı durumlarda, (örn. asgari tutar ödendiğinde), hesap kesim tarihi esas alınarak, dönem borcu içinde yer alan taksitli nakit avans taksit tutarının anapara kısmı üzerinden günlük mevcut nakit çekim faizi işletilecektir.

Taksitli Nakit Avans faiz oranları ve taksit seçenekleri aşağıda belirtilmiştir.

  • 5 - 11 ay arası faiz oranı %2,25
  • 12 ay için faiz oranı %2,25

Taksitli Nakit Avans işlemi için en az 300 TL tutarında işlem yapılması gerekmektedir.

KKDF ve BSMV dahil değildir.

Gecikme Faizi

Hesap Özeti'nde yer alan asgari ödeme tutarının son ödeme tarihine kadar ödenmemesi halinde, ödenmemiş asgari tutarınıza son ödeme tarihinden itibaren günlük bakiyeniz üzerinden gecikme faizi hesaplanır. Gecikme faiz oranı %2,75'dir.

KKDF ve BSMV dahil değildir.

Ücretler*

Nakit Çekim Ücreti

Kredi kartınızla nakit çekilen veya nakit çekim hükmünde sayılan tutarlar için alınacak nakit çekim ücreti, Yapı Kredi ATM'leri, Yapı Kredi Telefon Bankacılığı ve Yapı Kredi İnternet Bankacılığı için tutarın %3,75'i + 9 TL; Yapı Kredi Şubeleri ve yurtiçi/yurtdışı diğer bankalar için tutarın %3,75'i + 11 TL olarak tahsil edilmektedir.

İşlem Ücreti

Kredi kartından anlaşmalı kurumlara ait fatura ödemlerinde 0 – 75 TL arası tutarlar için 2 TL, 75,01 TL ve üzeri tutarlar için tutarın %2,5’i kadar işlem ücreti yansıtılmaktadır. Bireysel ve Ticari kredi kartları ile www.sgk.gov.tr veya şubeden yapılacak her bir SGK ödemesi için %2,5 işlem ücreti alınacaktır.

İlgili banka kanallarından (şube, internet bankacılığı, telefon bankacılığı) kredi kartıyla yapılacak anlık işlem niteliğindeki belirli vergi ödemelerinden tutarın %2,5’i kadar tahsilat fonlama ücreti alınacaktır.

Ödeme İşlem Ücreti

Ödeme noktası olan World Üye İşyerleri'nden, PTT online şube ve merkezlerinden yapılan her bir ödeme için 4 TL ödeme işlem ücreti yansıtılacaktır.

Kart Yenileme Ücreti

Bir takvim yılı içerisinde kayıp, çalıntı, kart/program/özellik değişiklikleri ve benzeri nedenler dolayısıyla gerçekleştirilen üç ve üzeri adette kart yenilemelerinde her bir asıl ve ek kart yenilemesi için 13,25 TL ücret alınacaktır.

Geçmiş Dönem Hesap Özeti Ücreti

Bankanın ilgili kanalları ile bir yıldan daha eski döneme ait hesap özetleri taleplerini iletmiş olan müşterinin geçmiş dönemlere ait hesap özetlerinin basılı, SMS, posta veya e-posta olarak talep edilmesi durumunda, 2,25 TL ücret alınacaktır.

*Yukarıda belirtilen ücretlere BSMV ve varsa KKDF dahildir.

Hesap Özeti ile İlgili Açıklamalar

Son Ödeme Tarihi

Hesap kesim tarihinden 10 gün sonrasına denk gelen, borcunuzun ödenmesi gereken son tarihtir. Bu tarih, hafta sonu ya da resmi tatil günlerine denk geldiğinde bir iki gün kayabilir.

Dönem Borcu

Hesap kesim tarihi itibariyle, kalan taksitler toplamı hariç son ödeme tarihi itibariyle ödenmesi gereken tutardır.

Ödenmesi Gereken Asgari Tutar ile İlgili Düzenlemeler

Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 17nci maddesinin, üçüncü fıkrasının (e) bendi ile beşinci fıkrasının (h) bendi değişikliği nedeniyle asgari ödeme oranları yeniden düzenlenmiştir.

Yeni yasal düzenlemeye göre; ödenmesi gereken asgari tutar, Hesap Özeti’nin son ödeme tarihinde ödenmesi zorunlu kısmı olup; müşterinin bankada bulunan kredi kartlarının toplam limiti;

  • 15.000 TL’ye kadar ise kredi kartlarının dönem borcunun %30’undan,
  • 15.000 TL’den 20.000 TL’ye kadar ise kredi kartlarının dönem borcunun %35’inden,
  • 20.000 TL ve üzeri ise kredi kartlarının dönem borcunun %40'ından ve yeni tahsis edilen kredi kartlarında kullanım başlangıcı tarihinden itibaren bir yıllık sürenin dolmasına kadar dönem borcunun %40'ından az olamaz ve bu oranlardan az olmamak üzere bankaca belirlenir.

Ayrıca, söz konusu Yönetmeliğin “İntibak” başlıklı 28/A maddesi, 17 Aralık 2010’dan sonra, bankacılık sektöründe ilk defa tahsis edilecek yeni kredi kartları hariç olmak üzere, uygulanacaktır.

  • 17 Aralık 2010 tarihinden sonra bankacılık sektöründe ilk defa kredi kartı alan müşteriler yeni müşteri olarak değerlendirilecektir. 17 Aralık 2010 tarihinden sonra bu müşterilere tahsis edilen yeni kredi kartlarında, kartın sektörde ilk kullanım başlangıç tarihinden itibaren bir yıllık sürenin dolmasına kadar asgari ödeme oranı en az %40 olarak uygulanacaktır. Ayrıca 8 Ekim 2013’ten önce tahsis edilen kredi kartlarında, bir yıllık sürenin dolması ile; 1 Ocak 2014’ten 31 Aralık 2014’e kadar, müşterinin asgari ödeme oranı, tüm kartlarının limiti toplamı 15.000 TL’ye kadar ise en az %27, 15.000 - 20.000 TL arasında ise en az %32, 20.000 TL ve üzeri ise en az %40 olarak uygulanmaya başlanacaktır.
  • Tüm kartlar için, limit aralığına göre intibak süresi uygulanacaktır. 17 Aralık 2010 tarihinden sonra bankacılık sektöründe ilk defa tahsis edilen yeni kredi kartları hariç olmak üzere, asgari ödemelerin değişeceği tarihler ve mevcut Yapı Kredi kredi kartlarının toplam limitlerine göre uygulanacak asgari ödeme oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
 Kart Limitlerinin toplamı
Asgari ödeme oranlarının geçerli olacağı tarih aralığı0 - 5.000 TL arasında ise5.000 - 15.000 TL arasında ise15.000 - 20.000 TL arasında ise20.000 TL ve üstü ise
17.06.2011 - 16.12.201120%22%22%22%
17.12.2011 - 16.06.201222%25%25%25%
17.06.2012 - 16.12.201222%25%28%28%
17.12.2012 - 16.06.201325%25%30%30%
17.06.2013 - 16.12.201325%25%30%35%
17.12 2013 - 31.12.201325%25%30%40%
01.01.2014 – 31.12.201427%27%32%40%
01.01.2015 ve sonrası30%30%35%40%

*Yeni tahsis edilen kredi kartlarında, kullanım başlangıç tarihinden itibaren bir yıllık sürenin dolmasına kadar asgari ödeme oranı 40% olarak uygulanacaktır.