Ferdi Kaza Sigortası Teminatı

Kart hamilinin seyahati esnasında, beklenmedik bir kaza sonucu sakat kalması ya da vefatı halinde teminat 100.000 ABD Doları'dır. Bu teminat 16 yaş ve altındaki çocuklar için 5.000 ABD Doları'dır.

Kapsam Dışı Haller:

Hasar Durumunda Kart Sahibinden İstenen Evraklar:

Acil Tıbbi Harcamalar & Acil Tıbbi Nakiller & Cenaze Nakli

Acil Tıbbi Harcamalar

Yurt dışında, ani bir hastalık ya da kaza sonucu oluşan acil hastane, ameliyat ve diğer tedavi masrafları sigorta kapsamındadır. Acil tıbbi bir durumda Europ Assistance'a 24 saat içerisinde haber verilmesi gerekir.

Acil Tıbbi Nakiller

Europ Assistance doktorları, kart hamilinin tıbbi nakliyesine karar verdikleri takdirde yeterli bakımı sağlayabilecek olan en yakın hastanenin bulunduğu yere ve tıbbi gözetim altında, kart hamilinin tıbbi nakliyesini gerçekleştirir. Yine Europ Assistance doktorları tarafından gerekli görülmesi halinde kart hamilinin ikamet ettiği ülkeye de tıbbi nakli gerçekleştirilir.

Cenaze Nakli

Kart hamilinin yurtdışında vefatı halinde, cenazenin tarifeli havayolu veya başka vasıtalarla ülkesine geri gönderilmesi için gerekli organizasyon yapılacaktır.

Acil tıbbi harcamalar, acil tıbbi nakiller ve cenaze naklinin toplam teminatı 30.000 Euro’dur. Acil tıbbi harcamalar için muafiyet bedeli 160 Euro’dur.

Acil Tıbbi Harcamalar & Acil Tıbbi Nakiller & Cenaze Nakli için Kapsam Dışı Haller:

Acil Tıbbi Harcamalar İçin Hasar Durumunda Kart Sahibinden İstenen Evraklar:

Cenaze nakli ve acil tıbbi nakiller başvurları için yukarıdakiler dışında ilave belge talep edilecektir

Kayıp Bagaj Teminatı

Kart hamilinin yurt dışı seyahati esnasında kaybolan veya hasar gören bagajı toplu taşımayı gerçekleştiren firmadan ya da polisten en geç 24 saat içinde rapor alınması şartı ile 1.000 ABD Doları'na kadar Europ Assistance'ın teminatı altındadır. Bagaj kaybında teminatlar öncelikle toplu taşımayı gerçekleştiren firmadan talep edilir. Ödemenin alınmasından sonra orjinal belgelerle birlikte Europ Assistance'a müracaat edilir. Bu teminattan yararlanabilmek için sahip olunan bagaj ve içindeki eşyaların değeri ile ilgili makbuz veya kanıt niteliği taşıyan belgelerin sunulması gerekir. Taşımacı şirket tarafından ödenen tutar, toplam teminat tutarından düşülecektir. Eşya başına maksimum 800 ABD Doları ödenir. Mücevher ve benzeri kıymetli eşyalar için maksimum teminat 500 ABD Doları'dır.

Bagaj Kaybı Sigortası İçin Kapsam Dışı Haller:

Hasar Durumunda Kart Sahibinden İstenen Evraklar

Gecikmeli Kalkış

Deniz veya havayolu ile yaptığınız seyahat esnasında, toplu taşımayı gerçekleştiren firmanın, kötü hava şartları, teknik arıza veya grev nedeniyle tarifeli kalkış saatinde meydana gelen gecikmeler, ilk 4 saatten sonra en fazla 12 saate kadar sigorta kapsamındadır. Toplu taşımayı gerçekleştiren firmadan gerekli yazıların alınması şartıyla, gecikmeli kalkış sigortası kapsamından faydalanabilmek için yolcunun check-in yaptırmış olması ve orijinal bilet üzerinde belirtilen seferin kalkışının gecikmesi gerekmektedir. Maksimum teminat 100 Euro'dur.

Kapsam Dışı Haller:

Hasar Durumunda Kart Sahibinden İstenen Evraklar:

Bagaj Gecikmesi

Deniz veya havayolu ile yaptığınız seyahatlerinizde, yurt dışında, bagajın ilk 4 saatten sonra en fazla 12 saatlik gecikmesi için, toplu taşımayı gerçekleştiren firmadan gerekli yazıların alınması şartıyla maksimum teminat 100 Euro’dur.

Kapsam Dışı Haller:

Hasar Durumunda Kart Sahibinden İstenen Evraklar:

Seyahat İptali

Seyahat iptallerinde, kart hamilinin yaralanması, hastalığı, yakın akrabasının (1. derece akraba) vefatı, yaralanması ya da hastalanması, zorunlu karantina, uçak kaçırma (kart hamilinin de içinde olduğu uçağın hava korsanları tarafından kaçırılması), teknik arıza, kötü hava şartları, grev, isyan halleri sigorta kapsamı içindedir. Seyahatin iptali durumunda önceden ödenmiş ve iadesi alınamayan seyahat biletlerinin ve / veya konaklama ücretinin iadesi için Europ Assistance'ın teminatı, taşımacı firmadan ya da sorumlu yerlerden gerekli yazıların alınmış olması şartıyla 1.500 ABD Doları'na kadardır. Taşımacı firmanın neden olduğu iptallerde oluşan masraflar, öncelikle taşımacı firmadan talep edilecektir.

Kapsam Dışı Haller:

Hasar Durumunda Kart Sahibinden İstenen Evraklar

Danışma Servisi

Seyahat öncesinde, gidilecek ülke ile ilgili olarak gerekli aşılar hakkında bilgi alabilir.

Yurtdışı Tıbbi & Hukuki Referanslar

Seyahat esnasında Europ Assistance merkezlerinden birini arayarak doktor, avukat, tercüman, hukuk büroları, hastane gibi merkezlerin irtibat bilgilerini temin edebilir.

Olay Yerine Doktor Gönderilmesi

Sağlık durumu nedeniyle tıbbi nakliyenin olanaksız olduğu, telefonla yardım alamadığınız ve yerel olarak tedavi sağlanamadığı durumlarda Europ Assistance doktorları eğer gerekli görürlerse, durumu değerlendirmek üzere bir uzman hekimin olay yerine gönderilmesini sağlar. Bununla ilgili tüm masraflar kart hamiline aittir.

Acil İlaçların Gönderilmesi

Yurt dışındaki acil durumlarda acil tedaviyi gerçekleştiren doktor tarafından istenilen ve yerel olarak sağlanamayan her türlü ilacın size ulaştırılmasını organize edilir. İlacın gönderilmesi için yapılan masraflar karşılanmakla beraber ilaç ücreti kart hamiline aittir.

Üçüncü Şahısların Kart Hamilinin Yanına Ulaştırılması

Müşteri yalnız seyahat ettiği sırada, yurtdışında 7 devamlı günden uzun süre hastaneye yatacak olursa, hastanın göstereceği bir kimseye, hastayı ziyaret etmesi için "economy class" gidiş-dönüş uçak bileti organize edecektir.

Yalnız Kalan Çocukların Dönüşü

Seyahat sırasında üyenin kaza ya da hastalığı nedeniyle yalnız kalan 18 yaşından küçük çocukları, kendilerine bakacak kimse bulunmadığı takdirde, gerekirse bir refakatçiyle birlikte bir adet "economy class" dönüş bileti organize edilerek ikametgahlarına geri gönderilir.

Hastanın Tıbbi Takibi

Gerektiğinde üyenin ailesini ya da şirketini, verilen hizmetler ve uygulanan tedaviden haberdar eder.

Sigorta Kapsamından Faydalanmak için;

Sigortanın Genel İstisnaları

Sigorta hizmetleri Europ Assistance firmasından alınmakta olup, kapsamlarıyla ilgili herhangi bir anlaşmazlık durumunda her zaman poliçenin İngilizce aslı esas alınır.